Publikus 2024.06.27

2025. január 15. napjára halasztották az E-ING indulását


Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvény 140.§ az E-ING indulását 2024. októberről 2025. január 15. napjára halasztotta azzal, hogy a korábbi két hónapos, papír alapú ügyintézést lehetővé tevő átmeneti időszak a módosítást követően már véghatáridő nélkül szerepel a jogszabályban. Ezzel párhuzamosan módosult az Üttv. 208/C.§ (1) bekezdése is, ez alapján az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem - szeptember helyett - 2024. október 1. napjától terjeszthető elő.

A kérelem előterjesztésével kapcsolatos teendőkről a MÜK és a területi kamarák egyaránt tájékoztatást nyújtanak majd a tagság részére

A jogalkotóval való egyeztetés során megerősítést kaptunk arról, hogy a mostani jogszabály változások érdemben nem befolyásolják a MÜK által hozzáférhetővé tett elméleti képzések tartalmát. A tesztkérdések felülvizsgálata folyamatban van, a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága júniusban tesz javaslatot az elméleti vizsgáztatás kezdőidőpontjára. Emellett folyamatban van az elektronikus rendszer használatát bemutató, digitális könyvtárba felkerülő oktatóvideók előkészítése.

Részletes tájékoztató