Publikus 2021.10.25

Felhívás


Tisztelt Kartársnők! Tisztelt Kartársak!

2021. december 31. napjával lejár a Zala Megyei Ügyvédi Kamarának a HVG-ORAC Kft-vel a Jogkódex (jogi adatbázis) használatára kötött Szolgáltatási szerződése.

A kamara elnöksége - tekintettel a szolgáltatás biztosításának jelentős költségére - úgy határozott, a szerződés meghosszabbítása előtt felméri, hogy a kamara által tagjai közül a részükre ingyenesen biztosított Jogkódexet hányan használják, s csak ennek ismeretében dönt a szerződés meghosszabbításáról.

Kérem, hogy a Tisztelt Kollégák a szolgáltatás esetleges meghosszabbítása érdekében elektronikus úton (info@zalaiugyvedikamara.hu) jelezzék, amennyiben a szolgáltatást jelenleg is használják, vagy a jövőben használni kívánják.

                                                           Kartársi üdvözlettel:

                                                                                                          Dr. Török Ferenc

                                                                                                           a kamara elnöke