Publikus 2022.01.25

Képzési kötelezettség alóli mentesítési kérelem


Tisztelt Kollégák!

Januárban megnyílt a lehetőség, hogy a kollégák - a négy féléven keresztül folytatott oktatói/előadói tevékenység, illetve a számukra ágazati jogszabály által előírt képzési kötelezettség két egymást követő továbbképzési évben való teljesítésével - mentesítési kérelmet terjesszenek elő az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül.

A kérelmeket a területi kamara bírálja el.

Javasoljuk, hogy a továbbképzésre kötelezettek a mentesítési kérelmük mellékleteként a megfelelően kitöltött, a MÜK OAB által készített iratmintákat használják azzal, hogy természetesen az ettől eltérő, de tartalmilag megfelelő igazolás is elfogadásra kerül.

Melléklet: 2 db iratminta

                                                                       Zala Megyei Ügyvédi Kamara

Igazolás kötelező képzés

Igazolás oktatói tevékenység