Publikus 2019.12.12

Tájékoztatás 2020. évi képzési eseményekről


Tájékoztató a Zala Megyei Ügyvédi Kamara 2020. évre tervezett képzési eseményeiről

A Zala Megyei Ügyvédi Kamara a 2020. évben általa szervezni, illetve lebonyolítani tervezett képzési eseményeket - a 18/2018. (XI.26.) MÜK Szabályzat 3.11. pontjára figyelemmel - az alábbiak szerint teszi közzé.

2020. január hónapban           E-ügyintézés                                             2 kreditpont

2020. április hónapban           Az új Be. gyakorlati tapasztalatai                  4 kreditpont

2020. április hónapban           Az új P.p. gyakorlati tapasztalatai                 4 kreditpont

2020. október hónapban        Cégjogi- és felszámolásjogi ismeretek           4 kreditpont

2020. november hónapban     Vádindítvány és „méltányossági indítvány”    2 kreditpont

2020. évben összesen megszerezhető kreditpont:     16

Az egyes képzési események esetleges díjkötelessé tételéről, a díj mértékéről és a fizetési feltételekről a Kamara elnöksége a későbbekben határoz.

A Kamara a képzési események pontos időpontját és az előadások tematikáját a képzési esemény meghirdetésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.